Τριχόπτωση

« 1 of 6 »

Η τριχόπτωση μπορεί να επηρρεάσει μόνον το τριχωτό της κεφαλής ή και ολόκληρο το σώμα. Συμβαίνει τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες λόγω γεννετικών ή εξωγεννών παραγόντων. Η υπερβολική απώλεια τριχών μπορεί να έχει μεγάλες ψυχολογικές συνέπειες, μιας και τα αποτελέσματα της εστιάζουν κυρίως στο τριχωτό της κεφαλής, σημείο που αποτελεί κέντρο αναφοράς, του εαυτού μας. Αυτή η κατάσταση πιθανόν να οδηγήσει τον ασθενή ακόμη και σε σοβαρή κατάθλιψη.

Αν εξαιρέσουμε τη φυσιολογική τριχόπτωση κατά την οποία καθημερινά χάνονται τρίχες λόγω της φυσικής ανανέωσης, σε παθολογικό επίπεδο η τριχόπτωση χαρακτηρίζεται από απώλεια αυξημένου αριθμού τριχών καθημερινά χωρίς στη συνέχεια να αντικαθίστανται από νέες. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται σταδιακά αραίωση στο τριχωτό της κεφαλής, που ονομάζεται αλωπεκία.

Το πλήθος καθώς και η διαφορετικότητα των παραγόντων που προκαλούν την νόσο, καθιστούν πρόκληση τη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία, η οποία χωρίς την κατάλληλη σταδιοποίηση αλλά και παρακολούθηση κατά την διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής, δεν μπορεί να δώσει σωστά και επιστημονικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα.

Τριχοσκόπηση

Η τριχοσκόπηση είναι πάντοτε το πρώτο απαραίτητο βήμα για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης καθώς η διαδικασία της αραίωσης των τριχών είναι τόσο σταδιακή που δεν είναι συχνά ορατή από την αρχή ακόμα και απο το άτομο που επηρρεάζεται από αυτή. Πολύ περισσότερο ο ασθενής δεν μπορεί να συγκρίνει το πώς αυτή πιθανόν εξελίσσεται, σταθεροποιείται ή αναστρέφεται. Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι μια λεπτομερής και εμπεριστατωμένη μελέτη του τριχωτού της κεφαλής πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε θεραπείας είναι επιτακτική.

Η τριχοσκόπηση είναι η μέθοδος για τη διάγνωση των παθήσεων του τριχωτού της κεφαλής, η δερματοσκόπηση των τριχών με τη χρήση χειροκίνητου δερματοσκοπίου ή βιντεομικροσκοπίου πολωμένου φωτός. Η συχνή, ανά 3μηνο ή 6μηνο, πλήρης καταγραφή της κατάστασης των τριχοθυλακίων όσον αφορά τον αριθμό, την ποιότητα και το πάχος των τριχών, είναι ένα αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης της αποτελεσματικότητας της θεραπείας που συστήνεται, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να καταγράφουμε κάθε τετραγωνικό εκατοστό της επιφανείας του τριχωτού της κεφαλής, πριν και μετά.

Σε κάθε τριχοσκόπηση καταγράφονται και μετρώνται τα εξής :

Ο αριθμός των υπαρχόντων τριχοθυλακίων.
Ο αντίστοιχος αριθμός τριχών.
Το πάχος της τρίχας.
Ο αριθμός των μονών τριχοθυλακίων.

Οι ψηφιακές εικόνες που προκύπτουν μαζί με την διάγνωση αποτελούν σημείο αναφοράς. Διατηρούνται στο αρχείο κάθε ασθενούς και μας βοηθούν στην παρακολούθηση του αλλά και στη σύγκριση των αποτελεσμάτων για την πρόοδο της κατάστασης. Μας δίνεται έτσι η δυνατότητα:

Να έχουμε σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένη διάγνωση για το είδος της τριχόπτωσης.
Είναι άριστο κριτήριο για την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής θεραπείας της τριχόπτωσης.
Καθοριστική είναι η σημασία της τριχοσκόπησης στην παρακολούθηση της οποιασδήποτε θεραπείας για την τριχόπτωση στην πορεία του χρόνου.
Μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια τα διαθέσιμα τριχοθυλάκια στη δότρια περιοχή, που μπορούν να μεταφερθούν σε περίπτωση μεταμόσχευσης μαλλιών.

Το πρώτο καθοριστικό βήμα για την αντιμετώπιση έχει γίνει.

Τριχοριζόγραμμα

Το τριχοριζόγραμμα ανήκει στις μη επεμβατικές μεθόδους διάγνωσης αλωπεκίας και αποτελεί μια σημαντική εξέταση για τον καθορισμό της καταλληλότερης θεραπειας. Είναι μια εξειδικευμένη μέθοδος με την οποία καθορίζεται η φάση που βρίσκονται οι τρίχες σε διαφορετικά σειμεία της κεφαλής σε συγκεκριμενη χρονική στιγμή τόσο απο ποιοτικής όσο και ποσοτικής άποψης. Η σύγκριση των ποσοστών υγειών και ασθενών τριχών βοηθά στην αντικειμενικότερη αξιολόγηση και την εφαρμογή της βέλτιστης θεραπευτικής αγωγής. Επιτρέπει την παρατήρηση της μορφολογίας των τριχικών ριζών αλλά και του στελέχους της τρίχας.

Το ψηφιακό τριχοριζόγραμμα FOTOFINDER το οποίο χρησιμοποιούμε στο ιατρείο μας αποτελεί την πιο σύγχρονη μη επεμβατική μεθόδο διάγνωσης αλωπεκιών, το οποίο αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για τη φωτογράφηση, ανάλυση και αξιολόγηση, μέσω εξειδικευμένου λογισμικού, των ευρημάτων της εξέτασης. Έτσι γίνεται ασφαλέστερη εκτίμηση της πορείας του ασθενούς και καλύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Για να γίνει το τριχοριζόγραμμα απαιτείται η λήψη φωτογραφιών μια προεπιλεγμένης περιοχής του τριχωτού ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ακολουθεί η επεξεργασία των πληροφοριών στον υπολογιστή.

Το τριχοριζόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί για την παρακολούθηση της ανδρογενούς και διάχυτης αλωπεκίας. Η εκτέλεση της εξέτασης πραγματοποιείται 3 έως 5 ημέρες μετά το λούσιμο του ασθενούς.

trixorizograma1

Το ψηφιακό τριχοριζόγραμμα μας δείχνει ακριβώς τα ποσοστά των τριχών που βρίσκονται στην αναγενή, στην καταγενή και στην τελογενή φάση, την πυκνότητα τους αλλά και τις τρίχες που είναι δυστροφικές. Σε αναγενή φάση βρίσκεται περίπου το 79-84% των τριχών σε ένα φυσιολογικό τριχωτό κεφαλής. Σε αυτό το στάδιο ο τριχικός θύλακος παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα και οι ρίζες των τριχών εμφανίζουν αυξημένη διάμετρο. Το τελογενές στάδιο αντιστοιχεί στη φάση ανάπαυσης με χαρακτηριστικό την αδράνεια του θυλάκου και τη σταδιακή απόπτωση της τρίχας. Φυσιολογικά σε αυτό το στάδιο βρίσκεται το 10%-18% των τριχών στο τριχωτό της κεφαλής.

Ακολούθως αναφέρονται οι πιο κοινοί τύποι τριχώπτωσης.

Ανδρογενης Αλωπεκια

Η ανδρογενής αλωπεκια είναι ο πιο κοινός τύπος τριχόπτωσης και επηρρεάζει περίπου τους μισούς άνδρες άνω των 50 ετών. Συνήθως πρωτοεμφανίζεται γύρω στα 30 και σε μερικά έτη έρχεται η κορύφωση.

Σε γενικές γραμμές ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο με αραίωση αρχικά της μετωπιαίας γραμμής και στη συνέχεια προχωρά στην κορυφή της κεφαλής και τους κροτάφους αφήνοντας τελικά τρίχες στις πλευρές και το πίσω μέρος της κεφαλής σε σχήμα “πέταλου”. Σε σπανιότερες περιπτώσεις η τριχόπτωση μπορεί να ολοκληρωτική. Η ανδρογενής αλωπεκία είναι κληρονομική και θεωρείται ότι προκαλείται λόγω υπερευαισθησίας των θυλάκων των τριχών η οποία προκύπτει από υπερβολική παραγωγή μιας ανδρικής ορμόνης.

Εκτός απο τους άνδρες, μερικές φορές επηρρεάζει και τις γυναίκες. Κατά την περίπτωση αυτή οι τρίχες μόνον αραιώνουν στην κορυφή της κεφαλής. Δεν έχει αποδειχθεί εάν αυτός ο τύπος είναι κληρονομικός και υπάρχει μια σχετική αβεβαιότητα για τα αίτιά της. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι η εμφάνιση είναι πιο συχνή σε γυναίκες κατά την εμμηνόπαυση καθώς  τότε μειώνονται οι γυναικείες ορμόνες.

Διάχυτη Αλωπεκία (Τελογενής)

Η Διάχυτη αλωπεκία γνωστή και ως τελογενής, ειναι μια κοινή μορφή αλωπεκίας κατά την οποία παρατηρείται μια ευρύτερη αραίωση του τριχωτού της κεφαλής αντί απώλεια τριχών σε συγκεκριμένα σημεία. Ο ασθενής αισθάνεται τα μαλλιά του αραιότερα, αλλά δεν είναι πιθανή η απώλεια όλων των τριχών και το υπόλοιπο σώμα δεν δύναται να αντιμετωπίσει πρόβλημα τριχόπτωσης.

Αυτός ο τύπος αλωπεκίας προκαλείται ως αντίδραση του οργανισμού στα παρακάτω:

Ορμονικές αλλαγές, όπως αυτές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Έντονη ψυχολογική πίεση.
Έντονη σωματική πίεση, όπως αυτή κατά τον τοκετό.
Μετά από ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση.
Μετά απο καρκίνο ή ασθένεια στο ήπαρ.
Αλλαγή διαιτολογίου και κυρίως σε αυστηρές δίαιτες.
Μετά απο χρήση φαρμάκων όπως αντιπηκτικών και  β-αναστολέων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η τριχόπτωση σύντομα σταματά και νέες τρίχες εμφανίζονται εντός έξι μηνών.

Δυστροφική αλωπεκία (αναγενής)

Η δυστροφική αλωπεκία χαρακτηρίζεται απο ευρεία απώλεια τριχών τόσο στο τριχωτό της κεφαλής όσο και στο πρόσωπο και το υπόλοιπο σώμα.

Στο είδος αυτό της αλωπεκίας, παρατηρείται αναστολή της λειτουργίας των τριχοθυλακιών στο αναγενές στάδιο από τη δράση ισχυρών αυτή τη φορά βλαπτικών παραγόντων. Το αποτέλεσμα είναι οι τρίχες που παράγονται, να είναι λεπτές και εύθραυστες και να χάνονται σε μία έως τέσσερις εβδομάδες. Η συγκεκριμένη κατάσταση τριχόπτωσης μπορεί να είναι αναστρέψιμη ή όχι σε σχέση με τη βλάβη που έχει προκληθεί και εάν αυτή έχει προκαλέσει νέκρωση του τριχοθυλάκου. Σε περιπτώσεις όπως των χημειοθεραπειών, μπορούμε να έχουμε και ολική απώλεια τριχών μέσα σε λίγες μέρες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η δυστροφική αλωπεκία είναι προσωρινή. Οι τρίχες συνήθως αρχίζουν να φυτρώνουν μερικούς μήνες μετά το τέλος μιας χημειοθεραπείας.

Γυροειδής αλωπεκία (Areata)

H γυροειδής αλωπεκία(alopecia areata) είναι μια αυτοάνοση πάθηση του θύλακα της τρίχας. Χαρακτηρίζεται από ανομοιόμορφη αραίωση, η οποία αναπτύσσεται σε φυσιολογικό κατά τα άλλα δέρμα, με τρίχες σε μορφή θαυμαστικού γύρω από τα όρια των περιοχών που επεκτείνεται.

Στις περισσότερες περιπτώσεις περιορίζεται σε μία ή περισσότερες περιοχές, αλλά στα βαριά περιστατικά μπορεί να υπάρχει πλήρης αραίωση στην κεφαλή (ολική αλωπεκία– alopecia totalis) ή σε ολόκληρο το σώμα (καθολική αλωπεκία – alopecia universalis).

Οι τρίχες συνήθως ξαναφυτρώνουν εντός μερικών μηνών. Αρχικά οι τριχες φυτρώνουν αραιές και λευκές, αλλά με τον καιρό θα ανακτήσουν την κανονική μορφή και το χρώμα τους.

Ουλωτική αλωπεκία

Αυτή η πάθηση επιρρεάζει άνδρες και γυναίκες αλλά είναι πιο συχνή στις γυναίκες. Παρουσιάζεται με περιθυλακικό ερύθημα και κερατωτικά βύσματα στα άκρα της επεκτεινόμενης αλωπεκίας. Μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, όπως:

Διαταραχές ανάπτυξης και κληρονομούμενα νοσήματα: απλασία δέρματος, επιδερμιδικοί σπίλοι, ποροκεράτωση του Mibelli, ιχθυάσεις, νόσος Darier κλπ
Βλάβες από φυσικά αίτια: μηχανικά τραύματα, εγκαύματα, ακτινοδερματίτις
Μικροβιακές φλεγμονές: δερματοφυτίες, βακτηριακές λοιμώξεις (φυματώδης λύκος, λέπρα, τριτογονος σύφιλη, δοθιήνας, ψευδάνθραξ, θυλακίτις, ακμή νεκρωτική), λεϊσμανίαση, ιογενείς λοιμώξεις (έρπης ζωστήρ, ανεμευλογιά, ευλογιά)
Νεοπλασίες: βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ουλοποιητικό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, μεταστατικά καρκινώματα
Διάφορες άλλες δερματοπάθειες αγνώστου αιτιολογίας: ομαλός λειχήνας, ερυθηματώδης λύκος, σκληροδερμία, λιποειδική νεκροβίωση, σαρκοείδωση, καλοήθες πεμφιγοειδές των βλεννογόνων, θυλακική βλεννίνωση

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support